הודעות לציבור

ריכוז של כל הודעות השותף הכללי בהשקעות בתשקיף

האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות, שתיערך ביום ד', ה- 9 במאי 2018, בשעה 17:00 במשרדי ב"כ השותפות, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, מרחוב תובל 5, תל אביב (קומה 4)

  //  

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד