הודעות לציבור

ריכוז של כל הודעות השותף הכללי בהשקעות בתשקיף

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית,שנתית ומיוחדת

הזמנה לאסיפת בעלי יחידות השתתפות בפרוייקט HAP TOWER

  //  

האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד