הודעות לציבור

ריכוז של כל הודעות השותף הכללי בהשקעות בתשקיף

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

הזמנה לאסיפת בעלי יחידות השתתפות בפרוייקט HAP TOWER

  //  

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

  //  

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק - כינוס אסיפה כללית

קרא עוד