האם אתה יודע אילו מיסים יש לשלם בעת קניית נכס להשקעה?

30.11.2017// מאת: HAP JOURNAL

מלבד מחירו של הנכס נטו, בעת רכישת דירה להשקעה יוטל עליכם גם לשלם לרשויות מס שנקרא מס רכישה. מס זה משולם ביחס לסכום הרכישה בהתאם למדרגות מס אשר מתעדכנות מתקופה לתקופה.

אחד המיסים אותם יוטל עליכם לשלם בעת רכישת דירה להשקעה הוא מס רכישה. מס זה משולם בהתאם למדרגות מס כך ככל שעלות העסקה הייתה גבוהה יותר, כך שיעורו של המס יהיה גבוה יותר ולהיפך, בעסקאות של מחיר נמוך, מס הרכישה יהיה נמוך גם הוא. בעזרת שיטה זו מס הרכישה מהווה פקטור של סכום העסקה, למעט במקרים בהם הרוכשים ייהנו מהקלות שונות ואף מפטור בתשלום. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מיסים מומחה כשמנסחים חוזי רכישה או על מנת להבין כמה מיסים יהיה עלינו לשלם על כל נכס.

הבחנה בין דירה ראשונה לדירה שנייה

החוק מבחין בין רכישת דירה ראשונה לבין רכישת דירה להשקעה במתן הקלות ופטורים עד לתקרה מסוימת. הבחנה זו באה לידי ביטוי בהפרדה במדרגות המס לרוכשי דירה ראשונה לבין משקיעים הרוכשים דירה שניה ואף שלישית. בעזרת הבדלה זו מתאפשר מיסוי דיפרנציאלי הוגן וצודק אשר מקל על זוגות צעירים ומשפרי דיור לעומת יזמים ומשקיעים בתחום הנדל"ן. כתוצאה מכך, משקיעים אשר רוכשים דירה שנייה יהיו חייבים בשיעור מס גבוה יותר.

ההבדל בין רכישת דירה ראשונה לדירה שלישית

בדצמבר 2016 פורסמו תיקוני חקיקה בתחום מיסוי מקרקעין. בין התיקונים ניתן למצוא את פרק יב הנוגע למס ריבוי דירות ועוסק במיסוי דירה שלישית ומעלה. מטרתו של החוק היא לעודד אנשים אשר בבעלותם שלוש דירות ומעלה למכור את הדירות שברשותם על מנת להוזיל את מחירי הדיור הקיימים על ידי הקטנת הביקוש. יש לציין כי המיסוי על דירה שלישית חל כבר על משקיעים אשר מחזיקים ביותר משתיים וחצי דירות, זאת מבלי קשר להכנסות משכירות בדירות אלו. על פי החוק מס דירה שלישית יחול על אנשים ולהם 249% ויותר מכך בדירות מגורים, והחייב במס ישלם בכל שנת מס את הסכום הקבוע בחוק עבור כל דירת מגורים אשר הייתה בבעלותו. במידה וחל שינוי במספר דירות המגורים שבבעלותו בשנת המס, ישלם את החלק היחסי.

שיעורי המס אותם יש לשלם

על פי החוק המס על המוטל על דירות להשקעה גבוה יותר משמעותית מהמס המוטל על רכישת דירה למגורים. כך למשל הרוכשים דירה נוספת לא ייהנו מההקלות של המדרגה הראשונה, המס על דירה שניה יהיה גבוה יותר והמס על דירה שלישית יעמוד על שיעור של 1% משוויה של כל דירה הנמצאת בבעלותו של החייב בתשלום. זאת בשל העובדה כי דירות להשקעה מניבות תשואה, הכנסה ורווחים לאלו המחזיקים בהן. לעומת זאת כאשר מדובר בדירת מגורים יחולו הקלות ומדרגות שונות, כאשר חוק מיסוי מקרקעין דואג להגדיר גם מהי דירת מגורים ובאילו מקרים שיעור המס יהיה חלקי ובאילו מלא. היות ומדרגות המס משתנות אחת לשנה יש להתעדכן בהן ולעמוד על זכויותיכם, בכל מקרה טרם ביצוע השקעה בנדל"ן מומלץ להיוועץ במומחים לתחום.

לכתבה הקודמת
לכתבה הבאה