שבירת קופת חיסכון כמו קרן השתלמות לצורך השקעה בנדל"ן – למי כדאי?

10.12.2018// מאת:

לאנשים רבים קיימים חסכונות בבנק או אצל גורמים פיננסיים אחרים וגם קרן השתלמות ממקום העבודה שאותה אפשר לפדות אחת לכמה שנים.

מצוקה כלכלית בבית

כאשר נוצרת בבית בעיה כלכלית מסיבות שונות, מחפשים בני הזוג מקורות כספיים שבאמצעותם הם יוכלו לכסות ולו חלק מהחובות שאליהם הם נקלעו.

קיימות כמה אפשרויות לפתרון המצוקות הללו וכדאי להתייעץ גם עם עורך דין דיני עבודה בנושא זה.

הדרך הראשונה היא קבלת הלוואות בנקאיות או חוץ בנקאיות על חשבון כספים אישיים כמו קרן השתלמות הקיימים בחסכונות הללו. במקרים רבים אפשר לקבל הלוואה ולשלם ריבית בלבד כך סכום הקרן ממשיך לצמוח והלווים משלמים בכל חודש סכום נמוך יחסית של ריבית בלבד. או לחילופין, אפשר לבקש הלוואה הכוללת תקופת גרייס שעל פיה בחודשים הראשונים הלקוחות אינם משלמים דבר וזאת כדי להעניק להם תקופת התאוששות ורק לאחר פרק זמן זה הם מתחילים לשלם תשלומים חודשיים.

שבירת חסכונות

אם אין אפשרות לקבל הלוואה ומחוסר ברירה, פודים ניירות ערך, קרנות נאמנות, שהם נזילים ובשלב השני שוברים חסכונות כמו תכנית חסכון, פיקדונות שקליים קופות גמל קרן השתלמות וקרנות פנסיה והופכים אותם לכסף נזיל ומידי.

הבנקים גובים מהלקוחות קנסות בגין הוצאת הכספים טרם הזמן שנקבע, וכך סכום הכסף המוזרם לחשבון בפועל, הוא נמוך יותר.

תשלומי מס בגין משיכת הכספים

מס הכנסה מטיל תשלום מס בשיעור % 35 על % 80 מסך הצבירה הכללית בקרן בגין משיכת כספים שטרם הגיע מועד פירעונם.

בקופת גמל ובפוליסת ביטוח הונית, גובים מכל אדם שהפקיד כשכיר או כעמית עצמאי, שיעור קבוע של % 35 על הסכום שקיים בקופה.

בפוליסת ביטוח לקרן פנסיה ולקצבה קיים מס בשיעור זהה או בגובה המס השולי של אותו אדם על פי התעריף הגבוה מבניהם.

אם קיימות לאדם מסוים בחישוב שנתי נקודות זכות שלא נוצלו, הן מקנות אפשרות לשלם מס בשיעור נמוך יותר בעת מימוש קרן השתלמות.

בקופת גמל לפנסיה אפשר להגיש בקשה להלוואת גישור על סמך הכספים הללו או לפנות לפקיד השומה בבקש לקבלת פטור ממס. במקרים חריגים כמו בעיות רפואיות חמורות הגוררות הוצאות חודשיות גבוהות במיוחד, פקיד השומה אכן מאשר פטור מלא או חלקי על פי המקרה הספציפי.

השקעה בנדל"ן

השקעה בנדל"ן ברוב המקרים היא כדאית וערך הנכס עולה באופן ניכר.  לכן זו עסקה כדאית הרבה יותר מהשארת חיסכון בחלק מאפיקי ההשקעה כמו חסכונות בבנקים.

כדי ליצור רווחים מקסימליים יש לבחור את ההשקעה בסוג הנדל"ן הנכון שיצור תשואה מניבה. אפשר לרכוש דירה להשקעה הממוקמת בסביבת מגורים איכותית בה יש דרישה לדירות שכורות. דירה זו תניב הכנסה פאסיבית קבועה בכל חודש לבעלי הנכס.

קיימות אפשרויות השקעה גם מעבר לים, אך צריך לזהות הזדמנויות אטרקטיביות שייצרו באמת הכנסה פאסיבית, כיוון שהיו מקרים רבים שההבטחות של מתווכי הנדל"ן לא מומשו בפועל מסיבות שונות.

לכתבה הקודמת
לכתבה הבאה