שאלות ותשובות

מומחיות בהשקעות

האם הקרן מומחית בהשקעות נדל"ן בארה"ב?

הקרן, אשר הוקמה על ידי החברה היזמית HAP INVESTMENTS, במטרה לגייס הון שיופנה לביצוע פרויקטים של החברה בלבד, נשענת על ניסיונם העשיר של בעליה, אנשי העסקים הישראלים ערן פולק, אמיר חסיד וניר אמזל, להם ניסיון רב שנים והצלחות בייזום וניהול נדל"ן מקומי ובינלאומי.
HAP INVESTMENTS מחזיקה מחלקת מחקר וניתוח שוק מקצועית היושבת במטה החברה במנהטן, הכוללת מומחים בתחום היודעים לזהות מגמות פיתוח עירוניות ואזורי ביקוש בקרבת מוקדים עירוניים במנהטן להם פוטנציאל השבחה גבוה.

מי היזם בפרויקט?

החברה היזמית HAP INVESTMENTS מועמדת לתואר "יזם השנה" לשנת 2014, על ידי פירמת ארנסט אנד יאנג ארה"ב, בין השאר לנוכח פעילותה הנרחבת בניו יורק ותשומת הלב הרבה לה זוכים 11 הפרויקטים של החברה, בהם למעלה מ-1,300 יחידות דיור ושטחי מסחר נרחבים.

מה משמעות המיקום ורמת הביקוש באזור?

בנדל"ן למיקום הפרויקט יש השפעה גדולה על שווי הנכס ופוטנציאל ההשבחה שלו (רווח). כאשר הנכס נמצא בסמיכות לעוגנים עירוניים: תחבורה ציבורית, אוניברסיטאות, בתי חולים, מרכזי קניות, בילוי ותרבות, האטרקטיביות שלו עולה, מה שמקטין את חוסר הוודאות והסיכון בהשקעה.

ליווי בנקאי

האם יש ליווי בנקאי מאושר לפרויקט ומה משמעותו?

ליווי בנקאי הוא דבר מהותי שכן הוא מצביע על כך שהפרויקט נבחן תחת מסננת בדיקה כפולה, הן של היזם והן של הבנק המלווה ונמצא ראוי לליווי ומתאים להשקעה. במידה ששיעור הרווחיות של הפרויקט נמוך, רמת הסיכון של הפרויקט עולה וקיים אף סיכון שלא יאושר לו ליווי בנקאי. פרויקט שמלווה על ידי הבנק הוא באופן עקרוני פרויקט רווחי ואיכותי. מעורבות הבנק בפרויקט מהווה ביטחון נוסף עבור המשקיע בכדאיות העסקה. את הפרויקטים של חברת HAP INVESTMENTS מלווים בין היתר בנק לאומי ארצות הברית ובנקים אמריקאים נוספים.

האם יש קדימות בחלוקת הרווחים למשקיעים ומה חשיבותה?

קדימות ברווחים מתייחסת למודל חלוקת הרווחים המייצר קדימות למשקיעי הקרן. בקרן המשקיעים של HAP, כספי המשקיעים (קרן ורווח) יועברו לידי המשקיעים בטרם היזם מממש את הרווחים שלו.

מה הסיכונים הכרוכים בהשקעה?

ביזמות נדל"ן קיימים מספר סיכונים מרכזיים המלווים כל פרויקט:

איחור במסירת הפרויקט – במצב כזה המשקיע ימשיך לקבל את התשואה המובטחת על החלק היחסי של האיחור. זאת אומרת, אם הצפי לתשואה הוא 12% לשנה ויש איחור של חצי שנה, המשקיע יקבל 6% נוספים על חצי שנה איחור וכך עד למימוש ההשקעה.

היזם לא יצליח לסיים את הפרויקט – במצב זה הקרקע עומדת כבטוחה והמשקיע יכול לקבל את חלקו היחסי ממכירת הקרקע.

ביטחונות

אם היזם לא מצליח לממש את הפרויקט, איך אני מקבל חזרה את הכסף שלי?

במצב זה המעמד של המשקיעים טוב יותר ממעמדה של HAP שכן במקרה של כינוס נכסים, למשקיעים יש קדימות בקבלת כספם. בסופו של דבר, החשיפה של המשקיע היא רק ברמת הכסף הפרטי שלו שהושקע ולא מעבר לזה. מעמדו של המשקיע בחברת ה-LLC הוא של שותף מועדף. המשמעות היא שגם בתרחיש קיצון שבו הפרויקט יכשל והקרקע תעמוד למכירה, המשקיע יקבל את כספו חזרה לפני היזם. מהם הביטחונות שמציעה הקרן? כל משקיע מקבל אחוז יחסי בחברה (LLC) שתבצע את ההשקעה בפרויקט. מיקומם של המשקיעים במקרה של כינוס נכסים יהיה לפני היזם.

מהם הביטחונות שמציעה הקרן?

כל משקיע מקבל אחוז יחסי בחברה (LLC) שתבצע את ההשקעה בפרויקט באמצעות השותפות הישראלית המוגבלת המנהלת את ההשקעה. מיקומם של המשקיעים במקרה של כינוס נכסים יהיה לפני היזם.

מהי מדיניות ההשקעה בקרן?

לכל פרויקט יגויסו כספי המשקיעים בנפרד. הכספים שיגויסו ממשקיעים לכל פרויקט יועברו לחשבון ייעודי לפרויקט. החשבון ינוהל על ידי רו"ח של הקרן, משרד רואי חשבון אשל, מרקוביץ, כהן.

logo

מהו משך ההשקעה המוערך?

משך חייו הממוצע של כל פרויקט נדלני הוא כ-3 שנים. תקופת ההשקעה דרך הקרן תיקבע לכל פרויקט בנפרד והיא תלויה בשלב בו מתחיל הגיוס לרכישת קרקע/מימון בניה וכ"ו. באופן עקרוני, פרויקט עם היתר בנייה הוא פרויקט עם רמת ודאות גבוהה יותר ומשך השקעה קצר יותר. ראוי לציין כי ברוב המקרים הקרן משקיעה בפרויקט בשלב בו עדיין לא נתקבל ההיתר. במקרה זה, התשואה השנתית למשקיע תהיה גבוהה יותר.

מה מיוחד במודל של HAP לעומת חברות אחרות?

לראשונה, קרן השקעות נדל"ן אשר מוקמת על ידי חברה יזמית במטרה לגייס הון שיופנה לביצוע פרויקטים של החברה בלבד. המשמעות היא השקעה ישירה מול היזם ללא מתווכים ועמלות תיווך מיותרות.

HAP החברה היזמית משקיעה מהונה העצמי בכל פרויקט ובכך מייצרת זהות אינטרסים מלאה עם המשקיעים.