HAP Nine NY

.HAP Nine N.Y

הפרוייקט בתכנונו של משרד האדריכלים הידוע של דניאל גולדנר, ממוקם ברחוב 117 בין השדרה השנייה והשלישית בשכונת איסט הארלם.  בית הספר לעבודה סוציאלית של Hunter College אשר נבנה ב-2011 ואשר לומדים בו כ-5000 סטודנטים, מגדיל את הסיכוי לביקושים יציבים לשכירות ולהכנסה פסיבית יציבה עבור המשקיעים.

נתוני הפרויקט

 • כתובת
  247 E 117th Street, New York, NY
 • תיאור הבניין
  בניין בן 12 קומות 29 דירות
 • זכויות בניה על המגרש (ברוטו)
  27,143 SQF
 • סטטוס הפרויקט
  ממתין לקבלת היתרי בניה
 • צפי לסיום בניה
  TBD

פרויקט על המפה

כתבות על הפרויקט

הפרויקטים שלנו

לכל הפרויקטים