האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת – כינוס אסיפה כללית

11.03.2019// מאת: צוות HAP

משקיעי HAP TOWER יקרים,

ברצוננו לעדכנכם כי ביום 26.2.2019 האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), זימנה אסיפת בעלי יחידות השתתפות באתר המגנ"א, וזאת לצורך בחירתם של מחזיקי יחידות ההשתתפות האם לאשר את השתתפותה של השותפות ובעלי השליטה בה בקריאה לכסף (כהגדרתה בדוח הזימון).
לנוחיותכם, כדי לקרוא את דוח זימון האסיפה עם פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן ללחוץ כאן.

אסיפת בעלי היחידות תתקיים ביום 3 באפריל 2019, בשעה 17:00 במשרדי ב"כ השותפות, משרד נשיץ ברנדס אמיר ושות', ברחוב תובל 5, תל אביב.

לכתבה הקודמת
לכתבה הבאה